Ministry of Programming Privacy Policy

Privacy Statement for Ministry of Programming


Ministry of programming („MoP“) has created this privacy policy to demonstrate our company’s commitment to protection of privacy.

This privacy notice applies solely to data collected by this website.

The following discloses our information gathering and dissemination practices.Collection of Information from Service Visitors

MoP only collects the information that you voluntarily give us via email or other direct contact from you.

MoP uses cookies to help us provide you with a personalized service, and to help make our websites, applications and services better for you.

MoP is the sole owner of the information collected on this site. We will not sell or rent this information to anyoneUse of Data Collected

Personal data collected by MoP may be used for marketing and promotional purposes, for a statistical analysis of users’ behavior, for product development, for content improvement, or to customize the content and layout of our service.

We keep customers contact information strictly confidential and use it only to send important information to our customers.


Cross Border Transfers

Your personal information may be transferred, accessed and stored globally as necessary for the uses stated above in accordance with this policy. By using MoP websites, you consent to the transfer of information to countries outside of your country of residence, which may have different data protection rules than those of your country.

Links

This website contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the content or privacy practices of such other sites.

Legal Disclaimer

We may disclose your personally identifiable information if required by law.


Contact Information

If you have comments or questions about our privacy policy, please contact us. We will address any issue to the best of our abilities.


Changes to Policy Privacy

MoP will occasionally update this privacy policy. When we do, we will post a prominent notice in this section of this policy notifying users when it is updated. If we are going to use your personal information in a manner different from that stated at the time of collection, we will notify you via email, and you will have a choice as to whether or not we use your personal information in this different manner.

Consent

By using MoP website, you signify your agreement to the terms and conditions of this privacy policy.

Politika privatnosti za Ministry of programming


Društvo Ministry of programming („MoP“) je sačinilo ovu politiku privatnosti kako bi demonstriralo posvećenost zaštiti privatnosti.

Ova politika privatnosti se primjenjuje samo na informacije koje se prikupljaju putem ove stranice.

U nastavku je opisana naša praksa prikupljanja i dijeljenja informacija.


Prikupljanje podataka od posjetilaca

MoP prikuplja samo one informacije koje mu dobrovoljno dostavite putem elektronske pošte ili na drugi način direktno od vas.

MoP koristi cookies da mi vam omogućio personalizovanu uslugu i da nam pomogne da imamo bolju web stranicu, aplikacije i usluge.

MoP je isključivi vlasnik informacija koje prikupi putem ove stranice.

Mi nećemo prodati ili dati u najam vaše informacije bilo kom trećem licu.


Korištenje prikupljenih podataka

Prikupljeni lični podaci od strane MoP-a mogu biti korišteni za marketing i promotivne svrhe, statističku analizu ponašanja korisnika, razvoj proizvoda, poboljšanje sadržaja ili za prilagođavanje sadržaja i rasporeda naše stranice.

Kontakt informacije naših korisnika su povjerljive i koristimo ih samo za slanje važnih informacija našim korisnicima.


Prekogranični transferi

Vaši lični podaci se mogu prenositi, pristupiti i pohraniti drugdje u svijetu ukoliko je to potrebno za gore navedene potrebe u skladu sa ovom politikom privatnosti. Koristeći MoP internet stranicu, pristali ste na prenos podataka u zemlje izvan vaše zemlje boravka koje mogu imati različite propise o zaštiti podataka od onih koji su važeći u vašoj zemlji.

Linkovi

Ova web stranica sadrži linkove ka drugim sajtovima. Ne odgovaramo za sadržaj ili politiku privatnosti drugih web stranica.

Pravno odricanje od odgovornosti

Zadržavamo pravo da otkrivamo vaše lične podatke kada smo obavezani zakonom.

Kontakt informacije

Ukoliko imate komentar ili pitanje o našoj politici privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate. Mi ćemo u našim najboljim mogućnostima odgovoriti na sva vaša pitanja.

Promjene u politici privatnosti

MoP će povremeno ažurirati ovu politiku privatnosti. Kada to učinimo, objavit ćemo istaknuto obavještenje u ovom dijelu politike privatnosti koje obavještava korisnike kada je ažurirana. Ako namjeravamo koristiti vaše lične podatke na drugačiji način od onog koji ja naveden u vrijeme sakupljanja podataka, mi ćemo vas obavijestiti putem internet pošte, a vi ćete moći odlučiti da li da koristimo vaše lične podatke na ovaj način ili ne.

Saglasnost

Korištenjem MoP internet stranice, dajete saglasnost na odredbe i uslove ove politike privatnosti.